our Machinery

Base Group offers metal manufacturing using modern machinery.

List of machines
Cutting Machines
production metal structures MACHINERY park maszynowy produkcja maszyn i urządzeń
saw machines
Urządzenia do ciecia materiałów długich
machining machines
welding MACHINES
Roboty spawalnicze
ROLLers machines
Urządzenia do walcowania blach
bending machines
Urządzenia do gięcia blach
SURFACE TREATMENT MACHINES
Urządzenia do obróbki powierzchniowej blach
measurement tools
Urządzenia pomiarowe