Informacja o rozstrzygnięciu postępowania

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w postępowaniu dotyczącym zakupu Zwijarki Hydraulicznej do Blach, Zamawiający wybrał, jako ofertę najkorzystniejszą, ofertę złożoną przez Boschert Polska Sp. z o.o.

Oferta jest zgodna z Zapytaniem ofertowym nr 1/POIR/12/2016 z dnia 05.12.2016r. i została złożona w wymaganym terminie. Otrzymała najwyższą ilość punktów  spośród ofert ważnych, nie podlegających odrzuceniu.

Udostępnij:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn