Pierwszy patent w historii Base Group

Patent na wytwarzanie obudów rozdzielnic elektroenergetycznych

Oficjalnie pragniemy poinformować, że uzyskaliśmy patent na wytwarzanie obudów rozdzielnic elektroenergetycznych. Opatentowaliśmy sposób wytwarzania obudów rozdzielnic elektroenergetycznych o zwiększonych parametrach wytrzymałościowych z zachowaniem wymaganej geometrii.

W ten sposób firma dołącza do wąskiej grupy przedsiębiorstw, które są w stanie sprostać wysokim wymaganiom stawianym producentom elementów urządzeń wysokonapięciowych izolowanych gazem SF6. Opracowany przez Base Group nowy proces produkcyjny i jego rezultat jest ukierunkowany na zaspokojenie potrzeb odbiorców z branży elektroenergetycznej. Proces dotyczący wysokojakościowych i niezawodnych komponentów do budowy rozdzielnic wysokiego napięcia izolowanych gazem (GIS – Gas Insultated Switchgear).

Wytwarzanie obudów rozdzielnic elektroenergetycznych

wytwarzanie obudów rozdzielnic elektroenergetycznychNajważniejszym oczekiwaniem producentów urządzeń GIS jest osiągniecie wysokiej wytrzymałości obudów na rozrywanie. Wpływa to bezpośrednio na bezpieczną i długotrwałą eksploatację urządzeń elektroenergetycznych oraz na zabezpieczenie przed skutkami zwarcia łukowego w tychże urządzeniach. Realizacja tych planów pozwoli na wyjście naprzeciw potrzebom tego sektora i zaoferowanie produktu przekraczającego znane standardy i parametry obudów wysokonapięciowych rozdzielnic GIS.

W efekcie oferta firmy Base powiększy się o nowe elementy składowe urządzeń wysokonapięciowych izolowanych gazem SF6 o podwyższonych parametrach wytrzymałościowych, wysokiej szczelności, czystości w sensie metalurgicznym i zredukowanych błędach kołowatości kształtu. Łącznie zapewni to najwyższy możliwy stopień bezpieczeństwa zastosowania produktu w urządzeniach elektroenergetycznych typu GIS. Efektem inwestycji będzie uruchomienie wytwarzania nowatorskich obudów rozdzielnic GIS/GIL o zwiększonych parametrach wytrzymałościowych wpływających na niezawodność całego urządzenia rozdzielczego i przesyłowego. Dzięki temu możliwe stanie się znaczące podniesienie bezpieczeństwa pracy rozdzielczych sieci elektroenergetycznych i sprostanie rosnącym wymaganiom technicznym stosowanym w branży elektroenergetycznej.

 

Rezultaty

W rezultacie nastąpi wzmocnienie pozycji przedsiębiorstwa na rynku krajowym i rynkach zagranicznych dającej możliwość konkurowania z wiodącymi producentami wyrobów metalowych dedykowanych sektorowi energetycznemu w kraju i w Europie.

Dokument Patentowy

wytwarzanie obudów rozdzielnic elektroenergetycznych

Udostępnij:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn