I spotkanie Rady Przedsiębiorców Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej

Prezes Base Group – Jakub Kaszuba został zaproszony do udziału w Radzie Przedsiębiorców Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej. W dniu 25.11.2021 odbyło się pierwsze posiedzenie Rady.

Rada Przedsiębiorców jest pomysłem na połączenie nauki z biznesem. Jej głównymi zadaniami będzie:
– współpraca w zakresie wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy środowiskiem nauki i środowiskiem biznesu, instytucjami otoczenia biznesu oraz instytucjami sektora publicznego,
– wsparcie uczelni w zakresie dostosowania oferty edukacyjnej do aktualnych potrzeb rynku pracy,
– podejmowanie wspólnych inicjatyw związanych z przedsięwzięciami o charakterze naukowogospodarczym.

Dziękujemy Dziekanowi Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej za zaproszenie do tworzenia Rady Przedsiębiorców. Jesteśmy zdania, że taka ścisła współpraca przedsiębiorstw przemysłowych z Uczelnią badawczą będzie owocować. Łącząc siły nauki i przemysłu jesteśmy w stanie zaskakiwać świat innowacyjnymi produktami i usługami.

Udostępnij:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn