Skruber – oczyszczanie powietrza

Skruber – ograniczenie emisji zanieczyszczeń

Skruber to rozwiązanie na problematykę oczyszczania powietrza, która wielu inżynierom spędza sen z powiek. Wzrastające standardy ochrony środowiska wymuszają intensywne ograniczanie emisji zanieczyszczeń. Aby im sprostać fabryki i elektrownie inwestują olbrzymie fundusze w nowoczesne systemy oczyszczania. Sztuczne filtrowanie powietrza na wielką skalę w przestrzeni miejskiej jest coraz bardziej realną koncepcją w dobie wszechobecnego smogu.

Skruber – jak działa?

Dotykając powyższej tematyki warto wskazać na najstarszą i najbardziej efektywną w praktyce technologię oczyszczania powietrza jaką jest mokra filtracja, inaczej absorpcja. Urządzeniem  filtracyjnym jest w tym przypadku tzw. scrubber. Jego optymalna konstrukcja umożliwia uzyskanie wydajności absorpcji na poziomie przekraczającym 97%. Działanie skruberów polega na przepompowaniu zanieczyszczonego powietrza do specjalnej komory, w której wnętrzu dochodzi do bezpośredniego kontaktu z odpowiednią ilością wody. Szybkość i efektywność wychwytywania przez krople wody cząsteczek zanieczyszczających uzależniona jest od zastosowanej technologii, budowy i wielkości konkretnego skrubera. Mieszanina wody i zanieczyszczeń wydobywająca się ze skrubera powinna zostać poddana odpowiedniemu procesowi oczyszczenia. Odwodnione zanieczyszczenia zostają następne zutylizowane, składowane bądź spalane, zgodnie z normami ochrony środowiska.

„Skrubery konstruuje się tak, aby jak najbardziej zwiększyć powierzchnię styku powietrza z wodą oraz wymusić nagłe zmiany w kierunku przemieszczania się cząsteczek zanieczyszczeń, dzięki czemu cząsteczki wody mogą efektywniej je przechwytywać.”

Istnieje wiele typów skruberów, dostosowanych indywidualnie do charakteru danej filtracji. Mogą się one różnić wieloma parametrami, takimi jak wielkość, kształt, efektywność. Najczęściej spotykane są płuczki wieżowe klasyczne osiągające najwyższy poziom wydajności przy długim czasie eksploatacji! Pionowe konstrukcje wypełnione są w stopniu odpowiadającym zamierzonemu przepływowi powietrza. Skrubery konstruuje się tak, aby jak najbardziej zwiększyć powierzchnię styku powietrza z wodą oraz wymusić nagłe zmiany w kierunku przemieszczania się cząsteczek zanieczyszczeń, dzięki czemu cząsteczki wody mogą efektywniej je przechwytywać.

Zastosowanie skruberów

Mokre systemy zbierania zanieczyszczeń są prostą i efektywną technologią. Często brane są pod uwagę jako alternatywa dla innych droższych i bardziej wadliwych systemów oczyszczania. Skruber dzięki zastosowaniu specjalnych rozwiązań mogą być także stosowane do procesów wysokotemperaturowych. Po wstępnym ochłodzeniu mogą oczyszczać gazy produkowane przez spalarnie, cementownie, huty, statki itp.

Udostępnij:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn