Spawane konstrukcje do wymiany wody balastowej

Lider produkcji konstrukcji spawanych wspólnie ze swoimi klientami dba o dobro środowiska

Base Group Sp. z o.o. to lider produkcji wysokiej jakości spawanych konstrukcji przemysłowych.  Firma posiada blisko 30-letnie doświadczenie, które pozwala realizować wymagające projekty dla przemysłu energetycznego, spożywczego, morskiego, chemicznego, farmaceutycznego i kolejowego. Jako lider produkcji konstrukcji spawanych wspólnie ze swoimi klientami dba o dobro środowiska.

Spawane konstrukcje do wymiany wody balastowej Spawane konstrukcje do wymiany wody balastowej

We wrześniu 2017 roku została uregulowana kwestia usuwania wód balastowych. Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO) przyjęła międzynarodową konwencję o kontroli i postępowaniu z wodami balastowymi i osadami na statkach – Requirements and Latest System of Ballast Water Treatment (BWT).

Konwencja BWM 2004 znajduje swoje zastosowanie w żegludze międzynarodowej, są to jednostki dowolnego typu, eksploatowane w środowisku wodnym, w tym obiektów zanurzalnych, pływających jednostek wydobywczych oraz magazynowaniu i załadunku. Głównym celem Konwencji BWM 2004 jest zapobieganie, zmniejszanie oraz wyeliminowanie przenoszenia około 10  gatunków morskich rocznie.

Nowe uregulowania na temat usuwania wód balastowych

Konwencja BWM 2004 zobowiązuje wszystkie statki do postępowania z wodami balastowymi tak, aby transfer szkodliwych organizmów oraz czynników chorobotwórczych był jak najmniejszy. W skład wody balastowej wchodzą wirusy, bakterie, zwierzęta wodne i roślinne, często szkodliwe dla obcych ekosystemów. Organizmy morskie, które są przewożone w zbiornikach balastowych, w nowym środowisku mogę przeżyć w nowych środowiskach stają się obcym gatunkiem. Problem związany z wodą balastową należy do jednego z największych zagrożeń, które występują w ekologii.

W związku z regulacją wprowadzoną od 7 września 2017r. przyjęte przepisy zobowiązują kapitanów do usuwania wody balastowej w odległości nie mniejszej niż 200 mil morskich, czyli około 370 km od wybrzeży. Głębokość miejsc wybranych do utylizacji wody balastowej to co najmniej 200m. Konwencja BWM dopuściła trzy metody wymiany wody balastowej:

  • Sekwencyjna: proces polegający na opróżnieniu zbiornika balastowego, następnie ponownemu jego napełnieniu. Wymiana nie powinna być mniejsza niż 95%.
  • Przepływowa: proces opiera się na wpompowaniu wody do zbiornika, gdzie przelewa się woda przez włazy lub odpowietrzenie.
  • Rozcieńczania: polega na napełnieniu zbiornika w górnej jego części, pozwalając swobodnie wypływać wodzie w dolnej części. Szybkość napełniania powinna być równa szybkości wypływania wody, a w zbiorniku powinien być utrzymywany stały poziom wody w trakcie całej operacji.

Wpływ na wybór metody wymiany wody balastowej mają warunki bezpieczeństwa i stateczności statku podczas operacji, wydajność pomp, system rurociągowy. W związku z wprowadzeniem nowych przepisów prawnych Państwa portu zobowiązane są do prowadzenia kontroli statków w porcie i sankcji za nieprzestrzeganie Konwencji BWM. Kontrola prowadzona jest przez PSC (Port State Control).

Spawane konstrukcje do wymiany wody balastowej

Międzynarodowa Organizacja Morska wsparła armatorów w kilkadziesiąt technologii oczyszczania wody, które zostały przystosowane do zastosowania na statkach. Spawane konstrukcje do wymiany wody balastowej na statku opierają się na różnych zasadach działania, jedną z nich Base Group wykorzystuje przy wytwarzaniu specjalistycznych systemów dla swojego klienta. Do neutralizacji odpadów wody balastowej wykorzystywany jest rektor ciśnieniowy, który działając w połączeniu z komorą UV skutecznie eliminuje bakterie zawarte w wodzie oraz zapobiega przedostawaniu się morskich organizmów do innych ekosystemów.

Spawane konstrukcje do wymiany wody balastowej

Ze względu na skuteczny i kompaktowy reaktor próżniowy pod ciśnieniem system nie potrzebuje dodatkowych filtrów ani chemikaliów. Tak zaprojektowane spawane konstrukcje do wymiany wody balastowej na statku zapewnia minimalną ilość miejsca do jego zabudowy, prosty w pełni zautomatyzowany sposób działania oraz nieskomplikowaną obsługę. W produkcji systemów do wymiany wody balastowej wykorzystywana jest kwasoodporna stal nierdzewna oraz stal węglowa zabezpieczona poprzez cynkowanie ogniowe. Base Group jako stały dostawca posiada odpowiednie zaplecze, wiedzę, oprzyrządowanie, aby realizować swoje usługi w sposób pewny i gwarantujący wysoką jakość.

Montaż finalny urządzeń wraz z przeprowadzeniem testów szczelności przeprowadza się bezpośrednio w Base Group.

 

Zobacz także:

Zobacz inne branże:

 

Udostępnij:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn