System nadzorujący weldeye

zarządzanie procesem sprawania

Base Group jako pierwsza firma produkcyjna w Polsce z sukcesem uruchomiła system do elektronicznego zarządzania procesem spawania o nazwie WeldEye. System WeldEye nadzoruje prace spawalnicze konstrukcji energetycznych, konstrukcji offshore, konstrukcji dla przemysłu kolejowego oraz spawanie konstrukcji dla przemysłu chemicznego. To już nasz kolejny krok w ramach Przemysłu 4.0.

WeldEye Quality System daje spawalnikowi narzędzie do optymalizacji całego proces spawania: od zaplanowania projektu, przez koordynowanie prac, aż do końcowej dokumentacji.

Dzięki WeldEye Quality System możemy wykonywać takie zadania jak:

Bieżący nadzór nad procesem spawania

WeldEye to oprogramowanie składające się z dwóch powiązanych ze sobą aplikacji: WelEye Quality System i ArcQ.

ArcQ jest to część systemu mająca za zadanie nadzór nad parametrami spawania na bieżąco w czasie rzeczywistym. Dzięki ArcQ, spawalnik posiada na swoim komputerze podgląd parametrów spawania wszystkich urządzeń spawalniczych podłączonych do systemu. Wszystkie odchylenia od parametrów zapisanych w WPS-ach są wyświetlane na monitorze komputera oraz zapisywane w systemie. Dane dochodzące do nas oraz szybka reakcja na nie, pozwala na uniknięcie potencjalnych niezgodności spawalniczych na wczesnym etapie, a tym samym uniknąć kosztownych przeróbek.

spawanie z wykorzystaniem weldeye

System do elektronicznego zarządzania procesem spawania jest to rozwiązanie, które wykorzystywane jest od pierwszego etapu planowania prac spawalniczych, poprzez koordynowanie spawania konstrukcji, do ostatniego etapu  raportowania projektu. Na etapie planu prac, po zadaniu przez naszych inżynierów spawalników protokołu kwalifikacji technologii spawania, system przygotowuje instrukcję technologiczną spawania. System wspomaga także przydzielanie pracy spawaczom. Oprogramowanie sprawdza czy konkretny spawacz posiada uprawnienia do spawania danej konstrukcji, jeśli nie – program nie pozwoli przypisać takiego spawacza do zadania.

Oprogramowanie to obejmuje wszystkie spawarki w Base Group. Dzięki podłączeniu każdego urządzenia do serwera, jesteśmy w stanie kontrolować parametry na każdym stanowisku. Automatyczna rejestracja parametrów daje kontrolę i umożliwia bieżące śledzenie pracy. W sytuacji, w której parametry byłby przekroczone, natychmiast na monitorze inżyniera-spawalnika pojawia się informacja o nieprawidłowości. Ponadto na stanowisku urządzenie podłączone do spawarki wyświetla czerwony komunikat o błędzie, zaś w sytuacji spawania zgodnego z parametrami – wyświetlany jest komunikat na zielono. Dla nas informacja o odchyleniu od wytycznych jest znacząca, ponieważ umożliwia szybką interwencję i uniknięcie kosztów związanych z przeróbką. Ma to również pozytywny wpływ na skracanie czasów realizacji zamówień oraz dotrzymywania umownych terminów dostaw.

Na ostatnim etapie realizacji konstrukcji fakt, że wszystkie dane są zbierane i przechowywane w jednym programie, pomaga w krótkim czasie wygenerować rzetelną i bezbłędną dokumentację spawalniczą dla klienta. Dobrze przygotowana dokumentacja jest szczególnie ważna dla klientów z branży energetycznej, offshore, kolejowej i chemicznej, dla których wykonujemy wymagające i o wysokiej jakości spawane konstrukcje przemysłowe

System WeldEye
wykonane konstrukcje Z POMOCĄ WELDEYE

Od czasu wdrożenia systemu do elektronicznego zarządzania procesem spawania z jego pomocą wykonaliśmy:

ZALETY SPAWANIA Z WELDEYE

Jako podsumowanie możemy podać zalety systemu do elektronicznego zarządzania procesem spawania:

Możemy powiedzieć, że dzięki wdrożeniu systemu do elektronicznego zarządzania procesem spawania w pełni kontrolujemy jakość oraz główne parametry procesu spawania co ma duże znaczenie dla naszych klientów.

Welding in machinery and equipment production System WeldEye