Umowa z Agencją Rozwoju Pomorza SA

Base Group Sp. z o.o. podpisała 30.12.2013 roku Umowę o dofinansowanie Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Osi Priorytetowej 1. Rozwój i innowacje w MŚP. Tytuł projektu „Wprowadzenie nowego produktu oraz usługi do przedsiębiorstwa Base Group Sp. z o.o.”. W ramach tego projektu zostanie m.in. zakupiona prasa krawędziowa.

UE

 

Udostępnij:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn