O base group

więcej niż spawanie

Firma powstała w 1990 roku i od samego początku jest firmą niezwykłą. Base Group jest wyjątkową organizacją, ponieważ tworzą ją wyjątkowi ludzie. Każdy dzień jest dla nas szansą na zrozumienie biznesu naszego klienta, naszej roli w jego łańcuchu dostaw i wreszcie dostarczenie klientowi rozwiązania, którego szuka. Często też nie boimy się przekroczyć oczekiwania naszych klientów. Kto nie wierzy, niech wystawi nas na próbę. Na pewno podejmiemy się rozmowy z Państwem, określimy Państwa potrzeby, by w jasny i czytelny sposób zakomunikować naszą ofertę. Naszym klientom oferujemy partnerstwo w zaspokajaniu potrzeb oraz w rozwiązywaniu problemów.

Wizja i misja Base Group

wizja

Naszym nadrzędnym celem jest zrównoważony, dochodowy, długoterminowy rozwój naszej organizacji. W najbliższych latach realizujemy go jako producent maszyn na zamówienie i dostawca wysokiej jakości spawanych konstrukcji przemysłowych.

misja

Nastawienie na rozwój

W Base Group jesteśmy nastawieni na rozwój (tzw. growth mindset). Świat się zmienia, a Base Group musi się do tych zmian dopasować. Nasza organizacja radzi sobie z pojawiającymi się wyzwaniami, ponieważ stawiamy na pracowników, którzy informacje zwrotne od przełożonego traktują jako drogę do osiągnięcia wspólnie założonego celu i wierzą, że każdy dzień jest okazją do doskonalenia siebie, zespołu w którym pracują, całej organizacji i łańcucha dostaw, a niepowodzenie traktują jako szansę na rozwój.

szansa dla chcących

Base Group jest wymarzonym miejscem dla pracowników, którzy poszukują wyzwań i chcą spełniać potrzeby naszych klientów w duchu win-win-win. Gramy w jednej drużynie i do jednej bramki: klient, pracownik, pracodawca. Od lat metodycznie budujemy zespoły pracowników, których obdarzamy zaufaniem, oddajemy dużą decyzyjność i swobodę pracy. Od pracowników oczekujemy pełnego zaangażowania, skupienia się na potrzebach klientów i osiągania wymiernych efektów pracy. Po osiągnięciu sukcesów (realizacji celów strategicznych) wspólnie je świętujemy. Z kolei jeśli nie osiągnęliśmy założonych wcześniej celów, to wspólnie szukamy przyczyn źródłowych w celu doskonalenia naszego zespołu i naszych procesów.

kultura organizacyjna

Działamy w oparciu o wymagania naszych klientów. Oprócz tego tworzymy zgrany zespół pracowników, który stworzył i kultywuje przyjemną atmosferę pracy. Pracując w Base Group za każdym razem staramy się znaleźć rozwiązanie optymalne z perspektywy klient-pracownik-pracodawca.

zasady gry

W każdym z naszych działań kierujemy się następującymi atrybutami, które nazwaliśmy Zasadami „GRY”:

 

W Base Group każdy Lider (Brygadzista/Mistrz/Kierownik/Dyrektor/Prezes lub inne wyznaczone osoby) jest dostępny do rozmowy z każdym pracownikiem. Nie mamy nic do ukrycia, chętnie rozmawiamy o naszych sukcesach i niepowodzeniach. Każdy podlega takim samym zasadom, nie robimy wyjątków dla określonych grup pracowników. W zamian oczekujemy od każdego pracownika wywiązywanie się z naszych Zasad „GRY”. Dzięki takiemu podejściu jesteśmy zaliczany do czołówki firm w naszej branży.

base group PRODUKCJA MASZYN I KONSTRUKCJI DLA PRZEMYSŁU BASE GROUP more than welding

nagrody dla pracodawcy

Nasze starania w organizacji bezpiecznego i przyjaznego pracownikowi miejsca pracy znalazły swoje odzwierciedlenie w nagrodach:

Base Group jest największym pracodawcą w regionie. To na nas spoczywa wspieranie lokalnej społeczności. Realizujemy konkretne działania, które są spójne z wizją i misją funkcjonowania naszej organizacji.

PRZYWÓDZTWO

W swoich codziennych działaniach Grupa Liderów Base Group kieruje się cytatem Michael’a Jordana: „I’ve missed more than 9000 shots in my career. I’ve lost almost 300 games. 26 times I’ve been trusted to take the game winning shot and missed. I’ve failed over and over and over again in my life. And that is why I succeed.

 

base group PRODUKCJA MASZYN I KONSTRUKCJI DLA PRZEMYSŁU BASE GROUP more than welding

                                                                                                                                                                                                                                               Jakub Kaszuba