Współfinansowanie UE

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego 2014-2020


Firma Base Group Sp. z o.o zrealizowała projekt pn. „Zwiększenie poziomu konkurencyjności Base Group Sp. z o.o. poprzez inwestycje w świadczonych usług”

W wyniku realizacji projektu firma podniosła jakość i poszerzyła ofertę świadczonych usług dzięki czemu jest w stanie utrzymać dotychczasowych klientów oraz pozyskać nowych z branży energetyki, sektora kolejowego oraz offshore, dla których zamówienia wymagają spełniania wysokich standardów w zakresie połączeń spawanych.

Cel główny został osiągnięty dzięki realizacji celów szczegółowych:

• rozbudowie parku maszynowego o nowoczesne środki trwałe niezbędne do zwiększenie oferty świadczonych usług w zakresie połączeń spawanych,
• wdrożeniu informatycznego systemu monitorowania procesu spawania

Projekt przyczyni się do wzrostu znaczenia Wnioskodawcy na arenie międzynarodowej oraz doprowadzi do rozwoju ekonomicznego województwa pomorskiego.

Całkowita wartość projektu: 1 741 606,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 637 173,00 PLN

Firma Base Group Sp. z o.o realizuje projekt pn. Wdrożenie prac badawczo-rozwojowych w firmie BASE Group w celu wprowadzenia na rynek międzynarodowy produktów ulepszających rozwiązania typu „Smart Grid”

Celem projektu jest wdrożenie do produkcji elementów do budowy sieci smart grid, w tym głównie rozdzielni GIS. Efektem inwestycji będzie wzrost innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa BASE Group, poprzez wdrożenie prac badawczo-rozwojowych i rozpoczęcie produkcji nowych dla rynku międzynarodowego produktów. Produkty będą stosowane w sieciach smart grid, co znacząco poprawi elastyczność, bezpieczeństwo i niezawodność dostaw energii. Cel główny zostanie osiągnięty dzięki realizacji celów szczegółowych:

• rozbudowie parku maszynowego o 4 nowoczesne środki trwałe niezbędne do wdrożenia nowych produktów,
• wdrożeniu wyników prac badawczo-rozwojowych w postaci nowatorskiej technologii wytwarzania produktów.

Dzięki projektowi wdrożone zostaną produkty tj. rury do rozdzielnic elektrycznych izolowanych gazem o znacząco lepszych parametrach jakościowych i niższej cenie. Opracowana technologia zawiera autorskie rozwiązania, które pozwolą na osiągnięcie znacznej przewagi jakościowej w oferowanych nowych produktach.

Projekt przyczyni się do wzrostu znaczenia Wnioskodawcy na arenie międzynarodowej oraz doprowadzi do rozwoju ekonomicznego województwa pomorskiego.

Całkowita wartość projektu: 2 460 000,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 899 800,00  PLN