Pozytywne wyniki audytów

W kwietniu bieżącego roku w BASE Group przeprowadzone zostały 3 audyty: ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004 oraz EN 15085 CL1 oraz EN 1090 w klasie EXC 3.

Produkcja zgodna z ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004

Pierwszy z nich dotyczył Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem, który pomaga nam nieustannie oferować wysoką jakość wyrobów i jednocześnie minimalizować negatywny wpływ na środowisko naturalne.  Na potwierdzenie, że nasza działalność jest w zgodzie z wytycznymi normy, corocznie poddajemy się nadzorowi badającemu działanie systemu. Pozytywny wynik audytu potwierdził zgodność funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem w BASE Group z normami ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004.

ISO 9001-2008 i ISO 14001-2004

 

Spawanie zgodnie z EN 15085 CL1

Drugi audyt dotyczył normy EN 15085 i podwyższenia klasy wykonania z CL2 na CL1. Od 2014 roku spawamy części składowe dla kolejnictwa zgodnie z normą EN 15085. Audyt potwierdził przygotowanie naszej produkcji do spawania konstrukcji pojazdów szynowych i ich części zgodnie ze standardem EN 15085 CL1. Uzyskanie certyfikacji świadczy o najwyższym poziomie wiedzy naszych pracowników oraz spełnianiu najwyższych wymagań wykonania złączy spawanych. Zdobyte uprawnienia pozwalają nam na wykonywanie konstrukcji w klasie jakości  CP A do CP D z zakresu stali nierdzewnej, czarnej i aluminium.

EN 15085 CL1

 

Spawanie zgodnie z PN EN 1090-3

Trzeci audyt odnosił się do normy PN EN 1090. Rozszerzyliśmy nasz zakres wykonywania konstrukcji. Audyt potwierdził, że Zakładowa Kontrola Produkcji jest w stanie zachować standard wykonania konstrukcji z aluminium i stopów aluminium.  Certyfikatem poświadczono, że Base Group ma niezbędne kwalifikacje oraz odpowiednie środki, aby zapewnić wykonania konstrukcji według PN EN 1090-3 (konstrukcje wykonane z aluminium i stopów aluminium) w klasie EXC3.

EN 1090-3

 

Przeczytaj o usłudze spawania: https://www.basemetal.eu/oferta/spawanie/

Udostępnij:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn