Działania ESG

Środowisko - Społeczna Odpowiedzialność - Ład Korporacyjny

odpowiedzialność społeczna

Jesteśmy zaangażowani w społeczną działalność naszych lokalnych i regionalnych sąsiadów. Nasza firma inicjuje i wspiera działania, których celem jest zbudowanie lokalnej społeczności, wzmocnieniem jej więzi i budowaniu społeczeństwa obywatelskiego. Chcemy mieć pozytywny i realny wpływ na rozwój społeczności poprzez liczne inicjatywy związane z edukacją, kulturą, sportem i życiem religijnym.

Naszym celem jest promowanie zdrowego stylu życia, chcemy aby aktywność fizyczna  była istotną  częścią życia naszych pracowników oraz lokalnej społeczności. Od 1 sierpnia 2018r. zostaliśmy głównym sponsorem zespołów juniorskich lokalnego klubu sportowego Base Group Osiczanka Osice.

Ten klub na swoim koncie ma wiele sukcesów sportowych w całej Polsce: m.in. w lutym 2020r. zostali zwycięzcami turnieju Gedania Errea Cup w Gdańsku. Na prośbę naszych pracowników została powołana w 2019r. drużyna piłkarska, która zajęła w styczniu IV miejsce w turnieju Futsalowym w Cedrach Wielkich.

corporate social responsibility działania CSR w Base Group
wspieramy i pomagamy

Do podejmowanych działań firmy zaliczamy również szeroki sponsoring, który obejmuje takie działania jak:

odpowiedzialność w miejscu pracy

W naszej codziennej działalności kierujemy się wysokimi standardami etycznymi oraz gwarantujemy naszymi pracownikom bezpieczne i ergonomiczne miejsca pracy. W 2019 roku zostaliśmy nagrodzeni II Miejscem przez Okręgową Komisję Konkursowa XXVI edycji konkursu „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” pośród pracodawców zatrudniających od 51 do 250 osób. Celem konkursu jest nagradzanie i promowanie tych, którzy tworzą bezpieczne i ergonomiczne miejsca pracy. Główny Inspektor Pracy podjął decyzję, że inspekcja będzie nie tylko kontrolować, ale także motywować do poprawy warunków pracy. Organizator konkurs – Państwowa Inspekcja Pracy oceniała przestrzeganie przepisów prawa pracy i zasad bhp oraz rozwiązania systemowe dotyczące zarządzania bhp.

odpowiedzialność wobec środowiska naturalnego
corporate social responsibility działania CSR w Base Group

Nasza firma dba o przestrzeganie najwyższych standardów, których wpływ związany jest bezpośrednio  z środowiskiem naturalnym. Na obszarze firmy znajduje się sad owocowy, który stworzyli pracownicy wraz z Zarządem firmy Base Group. Owoce przeznaczone są dla pracowników oraz kontrahentów, którzy współpracują z naszą firmą.

Minimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko Base Group realizuje poprzez: