SPAWANIE

spawanie w produkcji maszyn i urządzeń

Spawanie w produkcji maszyn i urządzeń oraz wysokiej jakości konstrukcji dla przemysłu odgrywa bardzo istotną rolę. Nasza oferta na maszyny i wysokiej jakości konstrukcje ściśle związana jest ze spawaniem. Spawanie jest naszym głównym procesem, do którego przykładamy szczególną uwagę.

Spawanie jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych i innowacyjnych metod trwałego łączenia różnych gatunków stali węglowych, stali nierdzewnych oraz stopów aluminium. W zależności od zastosowanej technologia spawania i odpowiednim rozgrzaniu dwóch łączonych krawędzi elementów możliwe jest ich trwałe połączenie. Spawanie ma tę zaletę od innych metod spajania, że umożliwia łącznie ze sobą elementów o skomplikowanych kształtach, bryłach i grubościach przy jednoczesnym dodaniu materiału dodatkowego jakim jest spoiwo.

Wszystkie metody spawania idealnie nadają się do pełnej automatyzacji zarówno samych procesów spawania jak i pozostałych operacji współzależnych, bez których proces ten nie jest w stanie przebiec bez zakłóceń. W Base Group automatyzacji poddaje się nieustanie główny proces (core business), jakim jest właśnie spawanie.

welding stainless steel Poland

spawanie w base group

spawanie zrobotyzowane

Base Group jako lider wyznacza trendy w swojej branży, poszerzając swoje możliwości produkcyjne o spawanie robotem najnowszej generacji. Firma oferuje innowacyjną technologię i organizację produkcji, zmotywowany do działania zespół pracowników i skutecznie wdrożone najnowsze narzędzia zarządzania przedsiębiorstwem.

Posiadamy trzy w pełni zautomatyzowane centra spawalnicze. Dwa z nich przeznaczone są do spawania średnich i dużych serii wyrobów wykonanych ze stali węglowych. Trzecie, najnowsze stanowisko posiada niezależne pola robocze na których można bez konieczności przestojów wykonywać jednocześnie proces spawania i przygotowywać/składać kolejne sprefabrykowane elementy oraz demontować z oprzyrządowania finalnie pospawane elementy. Na stanowisku rozwijane jest spawanie różnych gatunków stali nierdzewnych oraz aluminium dzięki czemu udział ręcznego spawania wykonywanego przez pracownika ograniczany jest do niezbędnego minimum. Na tym stanowisku pracuje najnowszej generacji robot TM-2000WG3 osadzony na torze z trzema polami roboczymi i wyposażony w zintegrowane ze sterownikiem źródło prądu 350A firmy PANASONIC. Robot jest umieszczony na torze jezdnym o długości suwu roboczego 12m naprzeciw trzech pól roboczych. Dwa pierwsze wyposażone są w pozycjoner jednoosiowy o udźwigu 1000kg każdy, do którego można mocować przyrządy z detalami o maksymalnych wymiarach 2000x1500mm. Trzecie pole jest wyposażone w pozycjoner dwuosiowy o udźwigu 2000kg.  

welding stainless steel Poland

Powyższy proces pozwala na wyeliminowanie przestoi robota, ponieważ jednocześnie odbywać się mogą dwa procesy spawania i demontażu pospawanych detali oraz montaż nowych. Cechą wyróżniającą spawanie robotem TAWERS od spawania innymi dostępnymi na rynku jest zintegrowanie sterownika robota ze źródłem prądu. Sterownik umożliwia pełną kontrolę nad procesem spawania, co powoduje osiągnięcie bardzo dobrej jakości wykonanych spoin. System dzięki zastosowaniu specjalnego palnika, wire boostera oraz oprogramowania umożliwia spawanie aluminium z wykorzystaniem metody ACTIVE WIRE ALUMINIUM. Metoda ta redukuje odpryski oraz występowanie nalotu. Pozycjonery firmy PANASONIC przystosowane są do harmonicznej pracy z robotem pozwalając na pozycjonowanie i obracanie elementu w czasie spawania. Łączenie poszczególnych modeli ze sobą pozwala pozycjonować niemal każdy skomplikowany detal. Robot wyposażony jest w dwa typy sensorów: dotyku oraz łuku.

Spawanie aluminium

Automatyzacja i robotyzacja procesów są kluczowe, aby sprawnie funkcjonować w przestrzeni Przemysłu 4.0. Base Group jako lider w branży spawanych konstrukcji przemysłowych inwestuje w rozwój parku maszynowego tak, aby dostosować swój produkt jak najbardziej do potrzeb  oczekiwań klientów.

spawanie TIG

Z uwagi na konieczność zachowania najwyższej jakości przy spawaniu cienkich blach dla klientów z przemysłu morskiego, spożywczego, farmaceutycznego czy kolejowego stosujemy metodę TIG. Niewątpliwymi zaletami spawania TIG jest stabilne połączenie oraz czysta, bez odprysków spoina. 

W spawaniu TIG wykorzystujemy w znacznej przewadze urządzenia marki Fronius. W procesie spawania TIG mamy możliwość spawania pulsacyjnego, które pozwala na lepszą kontrolę nad jeziorkiem spawalniczym, a tym samym uzyskanie bardzo dokładnych połączeńDzięki wysoce wykwalifikowanym spawaczom jesteśmy w stanie zapewnić oczekiwaną jakość wykonywanych maszyn, urządzeń oraz konstrukcji. Wszyscy spawacze przechodzą wcześniejsze testy. Spawacze wykonują odpowiednio przygotowaną próbkę, na podstawie której kwalifikowani są do pracy.

welding stainless steel Poland

spawanie MAG/mig z podwójnym pluseM

Połączyliśmy wymagania dotyczące wyglądu spoiny z wysoką wydajnością pracy. Wielu z Państwa, ze względu na estetykę spoin, wybiera metodę TIG. Jednak zastosowanie metody TIG wiąże się z niższą wydajnością niż zastosowanie metody MAG/MIG. Stąd zadaliśmy sobie pytanie: Czy istnieje metoda spawania, która pozwoli na uzyskanie wysokiej estetyki spoin i większej wydajności niż metoda TIG? Szukanym rozwiązaniem jest metoda MAG/MIG z podwójnym pulsem! Wykorzystujemy spawanie MAG/MIG z podwójnym pulsem, aby uzyskać wysoką estetykę spoin (jak metoda TIG) oraz większą wydajność (w porównaniu do metody TIG).

Spawając metodą MAG/MIG z podwójnym pulsem uzyskujemy wysoki poziom wyglądu lica (efekt łuski). Dodatkowo zastosowanie automatycznego podawania drutu wpływa na wydajność spawania. Konstrukcje spawane metodą MAG/MIG wykonujemy szybciej, dlatego koszty wytworzenia są niższe. Metoda MAG/MIG z podwójnym pulsem pozwala na regulację pulsacji prądu oraz na dostosowanie prędkości podawania drutu. Dzięki temu doskonalimy wygląd spoiny. Podczas spawania metodą MAG/MIG z podwójnym pulsem, impulsy prądowe występują w dwóch zakresach. Układ sekwencyjny naszych spawarek automatycznie łączy dwa poziomy pulsów: gorący I1 i zimny I2.

Przygotowaliśmy próbki spawania metodą TIG i metodą MAG/MIG, które następnie poddaliśmy je badaniom makroskopowym. Na pierwszym zdjęciu widzą Państwo połączenie wykonane metodą TIG, drugie przedstawia połączenie metodą MAG/MIG z podwójnym pulsem.

 

Korzyści metody MAG/MIG z podwójnym pulsem:

welding stainless steel Poland
Spawanie konstrukcyjne

spawanie na zimno - CMT

Wykorzystujemy także spawanie na zimno CMT (Cold Metal Transfer). Spawanie CMT wyróżnia się bardzo małą ilością oddawanego ciepła i stabilnym łukiem spawalniczym. W tej metodzie zwarcie jest kontrolowane, a utrzymywany prąd jest niski. Zaletą spawania CMT jest unikanie odkształceń przy spawaniu cienkiego materiału.

system nadzorujący WeldEye

Proces spawania jest naszym głównym procesem, dlatego szczególnie dbamy o ten proces i wprowadzamy jego ulepszenia. Jako pierwsza firma w Polsce wdrożyliśmy spawanie z wykorzystaniem systemu nadzorującego WeldEye! System pomaga w kontroli procesu oraz w zapewnieniu optymalnej jakości produkowanych maszyn, urządzeń i wysokiej jakości spawanych konstrukcji metalowych.