Przemysł 4.0

definicja nowej rzeczywistości

Przemysł 4.0 to koncepcja, która określa wprowadzenie nowych modeli biznesowych i cyfryzację produktów i usług oraz wdrożenie nowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych w przedsiębiorstwach, integrując ich łańcuch wartości.

Wdrażanie nowych inteligentnych rozwiązań jest możliwe dzięki kluczowym komponentom Przemysłu 4.0: Systemy Cyberfizyczne, Internet Rzeczy, Internet Usług oraz Inteligentne Fabryki. Czynnikiem napędzającym transformację są coraz bardziej zindywidualizowane potrzeby klientów i narastający trend personalizacji produktów i usług.

rewolucja przemysłowa 4.0

Początek Przemysłu 4.0, zwanego rewolucją przemysłową 4.0, przypada na rok 2013. Jednak termin „czwarta rewolucja” został po raz pierwszy użyty w 2011 podczas targów Hannover Messe. Z kolei w 2012 r. została utworzona w Niemczech grupa specjalistów, która określiła kroki i zasady przyszłości automatyzacji fabryk. Wynikiem prac był raport, zaprezentowany w kwietniu 2013r. podczas Hannover Messe. Raport, który stał się początkiem Przemysłu 4.0 zawierał informacje na temat:

smart factory

Doświadczenia przedsiębiorców związane z rozwojem Industry 4.0 skutkują wprowadzeniem i wdrożeniem innowacji technologicznych w zakresie produkcji i zarządzania, aby dostosować się do rosnących wymagań konsumentów. Inteligentne fabryki, według specjalistów to obok Internetu Reczy (pozwalającego na globalny dostęp do danych oraz maszyn) najważniejszy element czwartej rewolucji przemysłowej. Ideą smart factory jest otrzymanie w przyszłości produktu, który będzie odpowiadać indywidulanym oczekiwaniom, bez ponoszenia dużych kosztów produkcji.

Inteligentna fabryka przyszłości to miejsce, które ma być dopasowane do oczekiwań i potrzeb człowieka. W modularnej koncepcji smart factory wykorzystuje możliwości chmury danych, które pozwalają na zarządzanie nimi w każdym miejscu i nieograniczonym czasie. Chmura danych pozwala fabrykom na składowanie i przetrzymywanie informacji, wirtualizacje oraz prowadzenie systemów analitycznych i kalkulacyjnych w ramach bezpieczeństwa serwerów. Inteligentna fabryka, to również zaawansowane oprogramowanie do przetwarzania i analizy danych  w czasie rzeczywistym, które umożliwiają efektywną prezentację wyników. Nowe linie przemysłowe smart factory wyposażone powinny być w inteligentne technologię tj. czujniki zintegrowane z maszynami tworząc bezprzewodowe transfery danych. Efektywnym i funkcjonalnym rozwiązaniem są też systemy cyber-fizyczne, które umożliwiają utrzymanie ruchu i mobilny interfejs. Systemy mechatroniczne i informatyczne łączą linie produkcyjne, maszyny w zespoły o zasięgu globalnym. Nowym rozwiązaniem ułatwiającym proces produkcyjne są autonomiczne systemy, które stosowane są do transportu obiektów w przedsiębiorstwie. Smart fabryka to również roboty, które przy współpracy z człowiekiem tworzą nowe zrobotyzowane i autonomiczne gniazda produkcyjne.

Istotą inteligentnej fabryki jako jednego z najważniejszych elementów czwartej rewolucji przemysłowej jest wdrażanie nowych technologii. Mają one za zadanie umożliwić zautomatyzowanie procesów produkcyjnych, poprawić wydajność, produktywność oraz zmniejszyć koszty wytwarzania produktu spełniającego rosnące oczekiwania klientów.

Industry 4.0 Przemysł 4.0
Przemysł 4.0 w Base Group

Base Group dokłada wszelkich starań, żeby sprostać wymaganiom klientów. W tym celu w ramach Przemysłu 4.0 cyklicznie dokonujemy przeglądu nowych technologii, które mogą zostać użyte w procesach naszej firmy. Na tej podstawie do tej pory wdrożyliśmy następujące rozwiązania podnoszące efektywność i jakość naszych działań:

Lotnisko jest to dedykowany, samodzielnie opracowany system, który służy nam do efektywnej komunikacji wewnątrz- i międzywydziałowej. Ta aplikacja IT jest zasilana danymi z systemu ERP. System systematyzuje zlecenia produkcyjne i pokazuje status danego zlecenia sortując je w kolejności, począwszy od tych, które powinny zostać wykonane jako pierwsze. Na Lotnisku każdy pracownik widzi całą listę zleceń w realizacji.
 

WeldEye jest dedykowanym programem do zarządzania i kontroli procesów spawalniczych. Base Group jako pierwsza firma w Polsce wdrożyła ten system w celu zapewnienia optymalnej jakości produkowanych maszyn, urządzeń i wysokiej jakości spawanych konstrukcji metalowych.

technologia addytywna

Technologia addytywna umożliwia szybkie prototypowanie, rozszerzając jednocześnie możliwości personalizacji i redukując koszty produkcji.

Kluczowe zalety technologii:

skanowanie 3d

Skanowanie 3D umożliwia perfekcyjne dostosowanie prototypów do rzeczywistych wymagań.  Możliwa redukcja liczby iteracji prototypowania przyspiesza proces produkcyjny.

termowizja

Termowizja daje potężne możliwości w projektowaniu procesów przemysłowych, gdzie precyzja i bezpieczeństwo mają kluczowe znaczenie. Wykorzystanie kamer termowizyjnych to nie tylko monitorowanie temperatury – to rewolucyjne narzędzie identyfikujące potencjalne zagrożenia termiczne i optymalizujące efektywność energetyczną.

Kluczowe Korzyści Zastosowania Termowizji w Base Group:

zautonomizowane stanowisko do szlifowania wyrobów stalowych

To innowacyjne rozwiązanie, dedykowane do produkcji High-Mix Low-Volume (HMLV), redefiniuje standardy precyzji i elastyczności.

Nasze autorskie stanowisko zautonomizowane, wyposażone w zaawansowane systemy wizyjne, nie tylko rozpoznaje różne typy wyrobów stalowych, ale również automatycznie dostosowuje sposób obróbki.  Gwarantujemy, że każdy wyrób, dzięki indywidualnie wprowadzanym parametrom, jest precyzyjnie wykonany, spełniając najwyższe wymagania tolerancji wymiarowej.

Korzyści z naszej technologii:

linia montażowa

Linia montażowa  wyposażona w automatyczny podajnik montowanych elementów, automatyczne wkrętarki śrub i nakrętek

Koncepcja linii –  wszystko zaczęło się od wyjątkowej i innowacyjnej koncepcji linii, precyzyjnie zaplanowanej z myślą o wydajności, powtarzalności procesu, skrócenia czasu realizacji zamówień i  jakości,

Projekt i rysunki wykonawcze –  nasi eksperci stworzyli kompleksowy projekt oraz rysunki wykonawcze, uwzględniając najnowsze trendy Przemysłu 4.0.

Produkcja –  Wdrożenie projektu miało na celu ustandaryzowanie warunków pracy, tak aby powstające na linii produkty były powtarzalne. Linia została zaprojektowana wg zasad LEAN, aby zapewnić płynny przepływ produktu zostały wyeliminowane wąskie gardła poprzez zastosowanie transportera, który wymusza takt produkcji oraz zdublowanie stanowisk na których czas montażu jest dłuższy.

Montaż– . Materiał i i proces przemieszcza się w jednym kierunku zachowując ciąg technologiczny. Produkcja odbywa się wg zasady ONE PIECE FLOW. Na wejściu na linie dostarczamy pojedyncze elementy składowe wyrobu, na ostatnim stanowisku wkładamy gotowy, opakowany wyrób do opakowania zbiorczego w którym dostarczany jest do klienta.

Nadzór nad Kooperacją – zapewniliśmy skrupulatny nadzór nad całą kooperacją, współpracując z partnerami branżowymi, aby osiągnąć pełną synergię i efektywność.

Uruchomienie – moment, na który czekaliśmy – udane uruchomienie Linii , potwierdzając, że nasza wizja Przemysłu 4.0 stała się rzeczywistością.

Korzyści z naszego projektu –  Wzrost wydajności, standaryzacja produkcji, Dzięki wykonaniu produktu ONE PIECE FLOW wyeliminowano transport miedzy operacyjny, Miejsca, które służyły do magazynowania półproduktów pomiędzy operacjami zostały wykorzystane do produkcji innych wyrobów

 

transformacja cyfrowa w Base Group

W świecie dynamicznego rozwoju technologii, Base Group nieustannie kształtuje przyszłość, kładąc nacisk na innowacyjne rozwiązania i transformację cyfrową. Nasza firma, od początku istnienia, zobowiązała się do ciągłego doskonalenia procesów biznesowych poprzez wykorzystanie nowoczesnych narzędzi informatycznych.

Nasze priorytety w Transformacji Cyfrowej:

Rola Danych: dane są sercem naszej transformacji. Umiejętne wykorzystanie narzędzi analitycznych prowadzi do efektywniejszych procesów biznesowych i wydobywania pełnego potencjału ludzkiego.

Innowacyjność: od samego początku stawiamy na innowacyjne rozwiązania, co pozwala nam być liderem w dynamicznym środowisku biznesowym.

Zespół Transformacji Cyfrowej: w celu skoncentrowanego działania, stworzyliśmy Zespół Transformacji Cyfrowej, dedykowany realizacji projektów obejmujących całość naszej firmy.

Mapa Cyfryzacji: razem z naszym zespołem pracowników opracowaliśmy Mapę Cyfryzacji, definiującą projekty na najbliższe 5 lat, które przyspieszą naszą transformację cyfrową.

Projekt Mobilnej Obsługi Magazynu:

 

Wdrożyliśmy z powodzeniem Mobilną Obsługę Magazynu, która została w pełni zintegrowana z systemem ERP. Dzięki temu osiągnęliśmy pełną identyfikowalność materiałów w trakcie procesu produkcyjnego, co znacząco zwiększyło efektywność naszych operacji.

 

Cele Transformacji Cyfrowej w Base Group:

Digitalizacja: dążymy do pełnej digitalizacji firmy, zwalniając potencjał produkcyjny i zwiększając jakość produktów.

Skrócenie czasu dostarczania: poprzez efektywne działania, dążymy do skrócenia czasu dostarczania produktu do klienta.

 

Przemysł 4.0 to dla nas nie tylko hasło, to realna przemiana, której jesteśmy częścią. Base Group, poprzez transformację cyfrową, kieruje się ku przyszłości, gdzie efektywność, innowacje i jakość są kluczowe.