PARK MASZYNOWY

Base Group posiada bardzo bogaty i na bieżąco unowocześniany produkcyjny park maszynowy.

wykaz naszych maszyn I URZĄDZEŃ

Urządzenia do cięcia blach

production metal structures MACHINERY park maszynowy produkcja maszyn i urządzeń

Urządzenia do ciecia materiałów długich

Urządzenia do obróbki skrawaniem

Urządzenia do ZROBOTYZOWANEGO procesu spawania

Roboty spawalnicze

Urządzenie do walcowania blach

Urządzenia do walcowania blach

Urządzenie do gięcia blach

Urządzenia do gięcia blach

Urządzenia do obróbki powierzcHniowej blach

Urządzenia do obróbki powierzchniowej blach

Urządzenia pomiarowe

LINIA MONTAŻOWA

URZĄDZENIE DO ZAUTOMATYZOWANEGO PROCESU SZLIFOWANIA

URZĄDZENIE DO ODPRĘŻANIA WIBRACYJENGO