Kolejna umowa z Agencją Rozwoju Pomorza SA

Base Group Sp. z o.o. podpisała 24.06.2014 roku Umowę o dofinansowanie Projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Osi Priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B. Tytuł projektu „Wdrożenie innowacyjnego Systemu Informatycznego klasy B2B, automatyzującego procesy biznesowe zachodzące pomiędzy firmą BASE GROUP Sp. z o.o. a jej partnerami biznesowymi”. W ramach tego projektu zostanie m.in. zakupiony specjalistyczny sprzęt komputerowy i system informatyczny klasy B2B.

www.poig.gov.pl

www.mir.gov.pl

http://www.parp.gov.pl/index/main/

dotacje na innowacje

Udostępnij:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn