Wdrożenie systemu PN-EN IS0 3834

„Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych – Wdrożenie systemu PN-EN IS0 3834”.  Na początku stycznia Base Group z siedzibą w województwie Pomorskim podpisała umowę na przygotowanie i wdrożenie systemu jakości w spawalnictwie według normy EN ISO 3834-2.

Normy serii PN-EN ISO 3834 przeznaczone są dla organizacji, które w produkcji wyrobów stosują procesy spawalnicze. Zawierają one wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych. Do celów certyfikacji stosowane są trzy normy:

 • PN-EN ISO 3834-2 zawierającą pełne wymagania jakości,
 • PN-EN ISO 3834-3 zawierającą standardowe wymagania jakości,
 • PN-EN ISO 3834-4 zawierającą podstawowe wymagania jakości.

 

Wdrożenie i certyfikacja systemu zarządzania jakością ISO 3834 zapewnia następujące korzyści:

 • potwierdzenie kompetencji w zakresie produkcji wyrobów spawanych,
 • ułatwienie spełnienia wymagań zawartych w dyrektywie ciśnieniowej 97/23/WE,
 • ułatwienie w certyfikacji produkcji konstrukcji metalowych PN-EN 1090-1,
 • ułatwienie w certyfikacji spawania wykonywanego przy pojazdach szynowych EN 15085
 • podniesienie jakości produkowanych wyrobów spawanych,
 • zwiększenie wiarygodności w oczach Klientów,
 • zapewnienie, że procesy spawania wykonywane są w efektywny sposób,
 • zapewnienie nadzoru nad wyrobem już od etapu projektowania,
 • zrozumienie źródeł potencjalnych trudności w wytwarzaniu wyrobu oraz ich nadzorowanie.

Udostępnij:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn