Zaproszenie do przedstawienia oferty na Rozbudowę hali produkcyjnej z zapleczem socjalnym

W związku z realizacją projektu ubiegającego się o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje, działając w oparciu o zasadę konkurencyjności zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na: Rozbudowę hali produkcyjnej z zapleczem socjalnym.

Szczegóły ogłoszenia w załącznikach:
– załącznik 1
– załącznik 2

 

Udostępnij:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn